spä» na produkty
Dráľková izolácia

drôty

trubičky
loľiská
káble

kondenzátory
TYP: zelená - PE biela - NE
PRIEMER: 0,15 mm 0,20 mm
0,20 mm 0,25 mm
0,25 mm 0,30 mm
0,30 mm 0,35 mm
  0,40 mm